Forside
Forsiden
Billeder-fotos
Stemninger fra '67
Kontakt os
 
 
 
 
 
 

En gang imellem dukker der en klasse op, der bare er lidt mere speciel, og som man husker mere end andre.

En af disse klasser var den 3. real der gik ud af Brahetrolleborg Skole i 1967, og som blev kendt som ”Realgardisterne”.

Denne klasse, Realgardisterne fra '67 samledes den 18. august, 2007, til vores 40 års jubilæum, og vi fortsatte vores specielle sammenhold, for der mødte 21 gamle elever op ud af de 24 der skiltes i 1967.

Denne hjemmeside er for os Realgardister, men også for vores familie, børn og børnebørn, der på denne måde får et indblik i vores ungdom ... netop i den periode hvor vi blev "formet" som mennesker.
Hjemmesiden oplyser lidt om tiden, vores baggrund og hvor vi er i dag.

.
 
   Hvorfor "Realgardisterne"?

"Realgardisterne" var et begreb der skal ses i sammenhæng med den politiske situation sidst i 60'erne.
Hele verden kendte og mange beundrede den kinesiske Formand Maos trofaste for-kæmpere... også kaldet Rødgardisterne.
Som Mao havde sine undersåtter, havde Brahetrolleborg Skole sin skoleinspektør Karlskov, hvor realklassen i '67 var hans trofaste undersåttere.

   Om hjemmesiden

Hjemmesiden består af historier, billeder, fotos, links og henvisninger, der alle har relation til vores klasse fra '67.
Vi har modtaget mange gamle fotos og avisudklip, som er lagt ind.
Hjemmesiden skulle gerne være dyna-misk, så hvis du ligger inde med mate-riale fra dengang, eller bare gerne vil komme med dine kommentarer, er du meget velkommen til at kontakte os.
 

 
 

 

     
 
   
Nyheder
Den 17. juni, 2017 mødtes vi til vores 50-års jubliæum på Restaurant Skovlyst i Svanninge Bakker. Se billeder fra dagen.
   
Den 18. august, 2007, afholdte vi 40 års klassejubilæum på Johan Ludvig Bed & Breakfast i Korinth
Info
Du vil ikke finde vores adresseliste på hjemmesiden.
(Beskyttelse af privatlivet og Registerloven).
Send os en mail, hvis du har informationer eller ønsker.
   
 
 

Copyright 2017 - Realgardisterne v/ Ole Møller Hansen. Alle rettigheder forbeholdes.